Nexus GO – security made easy

Tjänster i Nexus GO

Nexus kommer att göra det mesta av sin teknik tillgänglig via Nexus GO, och nya molntjänster kommer att lanseras kontinuerligt. Tjänsterna är indelade i fyra kategorier:

Systemstatus

Kolla in statusen för tjänsterna i Nexus GO, och få information om planerat underhåll.