Nexus GO Identiteter

Nexus kommer snart att lansera utfärdande och hantering av digitala identiteter för människor och sakernas internet (internet of things, IoT) som molntjänster. Under tiden kan du få de här teknikerna som managed services eller för lokal installation.