Nexus GO Kort

Du kan antingen göra dina inloggnings- och passerkort, foto-ID-brickor och nyckelbrickor själv i dina egna lokaler, eller så kan du outsourca produktionen och köpa färdiga identitetsbärare som en tjänst. Nexus tillhandahåller allt du behöver för båda tillvägagångssätten.

Identitetsbärare i form av nyckelbrickor och plastkort (med eller utan extra teknik eller foton) kan användas för fysisk och digital access, samt för en lång rad andra tillämpningar, exempelvis utskrifter, visuell identifiering, boklån och betalningar.

Egen produktion av identitetsbärare och outsourcing av produktionen kan båda vara bra val, men för de flesta organisationer är outsourcing av hela produktionen av kort och nyckelbrickor den enklaste, bästa och mest kostnadseffektiva lösningen.

Nexus levererar webbshopsprodukter och färdiga kort och nyckelbrickor till adresser i hela Europa.

Vill du bli kontaktad?