Nexus GO Signing

Nexus GO Signing är en uppsättning molntjänster som gör det enkelt, snabbt och kostnadseffektivt att implementera säkra elektroniska underskrifter – välj rätt tjänst för dina behov.

Att använda säkra elektroniska underskrifter är en förutsättning för organisationer som vill digitalisera sin verksamhet. När dina användare kan signera online kommer de att slutföra flera transaktioner och genomföra dem snabbare. Elektroniska underskrifter innebär även att din organisation slipper långsamt och dyrt pappersarbete som ofta leder till felaktigheter. Dessutom ökar de spårbarheten, vilket ger dig kontroll och gör det lättare att efterleva lagar, regler och interna policyer.

Nexus erbjuder i nuläget två molntjänster för elektroniska underskrifter, och fler kommer att lanseras kontinuerligt.

Välj signeringstjänst