Nexus GO PDF Signing

Nexus GO PDF Singing är en molntjänst som gör det möjligt för alla dina användare att göra tillförlitliga elektroniska underskrifter på PDF-dokument. Dokumenten laddas upp till och signeras i Nexus signeringsportal.

Du kan välja att använda underskriftsportalen som en fristående tjänst, och då loggar dina användare in i portalen och signerar med Nexus autentiseringsapp eller med BankID. Du startar bara ett abonnemang på tjänsten, och sedan kan dina användare börja göra elektroniska underskrifter direkt.

Om du vill integrera e-underskriftstjänsten i din befintliga IT-infrastruktur kan dina användare logga in i portalen och signera med de autentiseringsmetoder de redan använder för dina andra digitala tjänster.

Avancerade elektroniska underskrifter

När ett dokument är undertecknat med Nexus GO PDF Signing innehåller det information om vem som undertecknade dokumentet, när underskriften gjordes, och att underskriften var giltig när dokumentet undertecknades. Det kan senare verifieras att dokumentet inte har ändrats efter att det undertecknats.

Om de digitala ID:n du använder för autentisering till portalen är säkert utfärdade klassificeras de elektroniska underskrifterna som ”avancerade”, enligt EU-förordningen eIDAS (Electronic Identification, Authentication and Trust Services).

Teknisk information om hur du kommer igång med tjänsten >

Välj din prisplan

Trial

Testa tjänsten – få 10 dokument underskrivna utan kostnad.
0 SEK per månad
0 SEK per underskrivet dokument, oavsett antal underskrifter

Business

Passar alla typer och storlekar av organisationer.
1 999 SEK per månad
15* SEK per underskrivet dokument, oavsett antal underskrifter

* Plus 0,29 SEK per autentisering med BankID om du väljer att använda det istället för Nexus autentiseringsapp.

Välj en annan tjänst